ALPU TARİHİ
 
               İlçe ilkçağlarda Frigya adı verilen bölge içerisindedir. İlçe sınırları içinde bulunan höyüklerden, bölgenin ilkçağlarda yaygın bir kültüre sahip olduğu anlaşılmaktadır.

         M.Ö.2000 yıllarında doğudan inen Hititler bu çevreyi Hitit topraklarına dahil etmişlerdir. M.Ö.2000 yıllarında Hitit egemenliğine  son  vererek geniş  bir alana yayılan Frigler Alpu’nun da içinde bulunduğu  Eskişehir  Ovasına  yerleşerek bir krallık  kurmuştur. M.Ö.116 yılından sonra bütün Frigya  Roma  idaresine  geçince, bu yörelerde Roma-Frig  halkı kaynaştırılarak iskan ettirilmiştir.1972 yılında  Büyükkızlar Höyüğünde bulunarak Eskişehir Arkeoloji Müzesine teslim edilen 180 bilezik,  kolye, yüzük, sikke  ve benzeri eşyalardan Romalıların bölgede uzunca bir süre yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

         1071  Malazgirt  muharebesinden sonra  doğudan    gelen   Türkler , 1074  yılında  bu yöreyi aldılar.Selçuklu Uç Beylerinden  Bozhan,halen  ismi    Bozan  olan  İlçeye  bağlı  Bozan Mahallesi'nin bulunduğu yerde kendi  adı ile  anılan bir  han   yaptırdı.   Bozhan    kabilesinden altı haneyi verimli otlaklarla kaplı      bulunan   bu  bölgede  iskan  ettirilmesiyle ilk kez  yerleşim birimi olarak Alpu kurulmuştur.  Rivayetlere    göre   Alpu adı   Altı,  Altu, Alpu  olarak   değişime uğramıştır. Halen dört Mahallesi bulunan   İlçenin    Kemalpaşa    Mahallesi   buraya   yerleşen altı haneden üremiştir. Bu  mahalleye   eski   Alpu  denilmektedir . 1928   yılında   Eskişehir   İl Merkezine bağlı Bucak statüsüne  kavuşmuştur.  1936  yılında Romanya  ve  Bulgaristan ’dan gelen göçmenlerin yerleşmesi ile  Fevzipaşa Mahallesi  kurulmuş ,bu  mahalle  aynı  zamanda Gökçekaya Barajının yapımı  nedeniyle  arazileri  kamulaştırılan  Mihalıççık  İlçesi  Süleler   ve Ermenek Köylülerinin de iskan sahası olmuştur. Denizli/Çivril  ve Konya yörelerinden  gelenlerin de mahalleye yerleşmesiyle büyüyen mahalle Yunus Emre Mahallesi olarak  iki mahalleye  ayrılmıştır. Kemalpaşa Mahallesinin büyümesiyle Fatih Mahallesi adında yeni bir mahalle oluşmuştur.

1955 yılında Belediye Teşkilatı kurulan Alpu,19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla İlçe Merkezi olmuştur. 
 
                                                                                                                 
COĞRAFİ YAPI
 
1928 yılında Eskişehir il merkezine bağlı bucak statüsüne kavuşmuş olan ilçemiz, belediye teşkilatını 1955 yılında hayata geçirmiştir. Yüzölçümü 962 km2 olan ilçemizin rakımı 700 metredir. Eskişehir iline 40 km uzaklıkta olan Alpu batısında il merkezi, kuzeybatısında Sarıcakaya, doğusunda Beylikova, kuzeydoğusunda Mihalıççık, güneyinde mahmudiye ilçeleri ile Ankara Nallıhan ilçesi sınırlarının çevrelediği Alpu ovası üzerinde yer almaktadır. Porsuk çayı tarafından ikiye ayrılan ilçemizin temel geçim kaynağı tarım hayvancılık ve el sanatlarıdır. İlçe İç Anadolu Bölgesine özgü karasal iklime sahiptir. 
                                                                                                                   
İDARİ YAPI

                Alpu 02.08.1988 tarihinde İlçe statüsüne fiilen kavuşmuştur.İlçe Kaymakamlığı, Nüfus Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, ,Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Maliye Teşkilatı kurulmuştur.Daha sonra idari yapıya İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Pancar Şefliği, Orman Şefliği, TCDDY Şefliği, Tedaş Şefliği ve çeşitli kooperatifler katılmıştır. 
Sağlık Ocağının hizmet ve lojman binası, Ziraat Bankası hizmet ve lojman binası, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı hizmet ve lojman binası, İlçe Adliyesi ve Emniyet Amirliğinin İlçeye gelmesi ile İlçe teşkilatı tamamlanmıştır. İlçemizde Devlet Hastanesi ve birde futbol sahası mevcuttur.1999 Yılında ilçe Belediyesi yeni hizmet binasına taşınmıştır. İlçe Kütüphanesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olmakla birlikte bu kurumlara ait binalar mevcut değildir
 
EKONOMİK YAPI

                İlçede iki ayrı ekonomik ve sosyal yapı mevcut görünmektedir. Denizli ili Çivril ilçesinden gelerek Fevzipaşa ve Yunusemre mahallerinde ikamet eden yurttaşlarımız el sanatları (Gümüş İşçiliği) ile uğraşırken, Kemalpaşa ve Fatih mahallesinde ikamet eden eski Alpu’lu yurttaşlar ise tarım ve hayvancılık ile ekonomik yaşama katılmaktadırlar. 

                                                                              KÜLTÜREL VE SANATSAL YAPI GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ 

Eskişehir’in Alpu İlçesinde yaklaşık 250 aileden oluşan Gümüş İşleme Ustaları, aileleri ile birlikte Savat adı verilen Gümüş işleme Sanatını sürdürmektedir Savat, Gümüş üzerine siyah savat çamuru ile yapılan bir süsleme tekniğidir. Gümüş cilalanarak beyaz bir renk alır, savat ise siyah renklidir. Savat çamuru; kurşun, gümüş, bakır, kükürt karışımından oluşur.