İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
ZEYNEP ULUBİLEN 
Tel: 511 21 52